Karolina Sendecka - dyrektor

Jestem absolwentką filologii polskiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, wychowawcą, nauczycielem, socjoterapeutą, animatorem teatrów młodzieżowych i dziecięcych, a także wieloletnim terapeutą czaszkowo-krzyżowym i trenerem technik efektywnego uczenia się. Ukończyłam studia podyplomowe z zakresu Zarządzania Instytucjami Ochrony Zdrowia na SGH i Studium Medyczne w Lublinie. Przez 7 lat administrowałam i kierowałam zespołem jednej z przychodni rehabilitacyjnych, od czterech lat kieruję Poradnią Skrzydła . 

Agnieszka Szulej 

Z wykształcenia jestem pedagogiem i psychologiem. Doświadczenie zawodowe zdobywałam pracując z dziećmi i młodzieżą oraz osobami dorosłymi. Jestem realizatorem programów psychoprofilaktycznych dla dzieci tj. „Spotkanie z Leonem”, „Przyjaciele Zippiego”, „Apteczka Zippiego”, „Spójrz Inaczej" i od kilku lat prowadzę zajęcia grupowe rozwijające umiejętności społeczno- emocjonalne. Prowadzę zajęcia specjalistyczne z dziećmi z trudnościami w nauce oraz z dziećmi z trudnościami w zachowaniu. Prowadzę konsultacje dla rodziców i współpracuję z rodzinami borykających się z trudnościami, kłopotami wychowawczymi. Jestem realizatorem programów wychowawczych tj. „Szkoła dla rodziców i wychowawców” cz.I, II, III oraz „Program Wzmacniania Rodziny ”. 

Joanna Dzyr

Absolwentka pedagogiki UMCS oraz studiów podyplomowych z Diagnozy i terapii dysleksji rozwojowej. Doświadczenie zawodowe zdobywałam pracując z dziećmi i młodzieżą  jako opiekun i wychowawca  na świetlicy  oraz na obozach wakacyjnych. Pracowałam również jako trener szybkiego czytania oraz technik pamięciowych. Od dłuższego czasu zajmuję się diagnozą trudności szkolnych oraz prowadzeniem zajęć indywidualnych, a także grupowych na rzecz szeroko rozumianego rozwoju dziecka (między innymi pracuję z dziećmi z dysfunkcjami, z dziećmi zdolnymi, nieśmiałymi, zagrożonymi zachowaniami ryzykownymi).

Marta Charymska 

Jestem pedagogiem, terapeutą pedagogicznym oraz terapeutą wczesnego wspomagania rozwoju dzieci autystycznych. Pracuję w szkole podstawowej, jako pedagog szkolny. Jestem również trenerem fantastycznej przygody pt. Odyseja Umysłu. Motto, które mnie inspiruje: „Nie zaprowadzisz nikogo dalej niż tam, gdzie sam jesteś”.

Anna Skubisz – Czarnomska

Jestem psychologiem, studia magisterskie ukończyłam na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, obecnie przygotowuję pracę doktorską łączącą zagadnienia reklamy i dziecka, jako konsumenta na SWPS Uniwersytecie Humanistycznospołecznym. Doświadczenie diagnostyczno-terapeutyczne zdobywam, od siedmiu lat pracując w publicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Łęcznej. Współpracowałam również z Centrum Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Lublinie, a w ramach unijnego projektu ze Szkołą Podstawową w Łańcuchowie. Przeszłam liczne kursy i szkolenia z zakresu pomocy psychologicznej i psychoterapeutycznej dzieciom, młodzieży i ich rodzinom. Zajmuję się zarówno pracą indywidualną, jak i grupową. Prywatnie jestem szczęśliwą żoną i mamą Karolinki oraz Stasia.

Ewa Czarnacka

Zajmuję się żywieniem i komponowaniem diet w różnych chorobach i zaburzeniach, zarówno u dorosłych, jak i u dzieci.
Posiadam doświadczenie w pracy, jako dietetyk w zakresie układania jadłospisów i zaleceń żywieniowych w schorzeniach układu kostno-stawowego. Odbywałam praktyki dietetyczne m.in. na oddziale dziecięcym w szpitalu klinicznym oraz w domu pomocy społecznej.
Zajmuję się dietoterapią dzieci z zaburzeniami neurologicznymi i pokarmowymi oraz dietetycznym wspomaganiem leczenia niepłodności u kobiet. Specjalizuję się w bilansowaniu diet eliminacyjnych (m.in. bezglutenowej, bezmlecznej, bezcukrowej i in.), a także w dietach roślinnych.
Jestem członkiem Polskiego Stowarzyszenia Dietetyków. Od 2012 roku jestem uczestnikiem Ogólnopolskiej Konferencji Dietetyki Congressus Dietetica w Łodzi. Posiadam również certyfikat ukończenia kursu na trenera personalnego.

 

Magdalena Popiel

Jestem psychologiem, psychoterapeutą w trakcie certyfikacji. Prowadzę terapię w nurcie poznawczo-behawioralnym. Na co dzień pracuję, jako psycholog w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym. Specjalizuję się w pracy z trudnościami wychowawczymi, zaburzeniami zachowania i problemami rodzinnymi. Posiadam doświadczenie w pracy z osobami w kryzysie oraz po przemocy domowej (ukończone Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz staż w Ogólnopolskim Pogotowiu dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”).

Aleksandra Wilczewska

Z wykształcenia jestem mgr sztuki. Studiowałam na Wydziale Artystycznym UMCS w Lublinie. Od kilku lat pracuję, jako nauczyciel plastyki w NSP SKRZYDŁA w Lublinie, prowadzę również zajęcia dodatkowe rozwijające wyobraźnie i zdolności plastyczne u dzieci w wieku wczesnoszkolnym.

Renata Barańska – Gumieniak

Z wykształcenia jestem muzykoterapeutą, doradcą  i pedagogiem rodzinnym, doradcą zawodowym, nauczycielem muzyki i rytmiki.  Moje zainteresowania podążają szczególnie w kierunku muzykoterapii kreatywnej Nordoff- Robbins, improwizacji. Z pasji jestem wokalistką, autorką tekstów i muzyki oraz liderem zespołu PANdamusic.

Magdalena Wójtowicz

Posiadam wykształcenie wyższe psychologiczne oraz pedagogiczne w zakresie wychowania przedszkolnego. Jestem terapeutą rodzinnym, trenerem umiejętności społecznych, realizatorem Szkoły dla Rodziców i Wychowawców oraz Programu Wzmacniania Rodziny. Moją pasją są spotkania z rodzicami, które służą wyznaczaniu kierunku rozwoju dziecka oraz praca z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi w zakresie rozwijania kompetencji interpersonalnych. Lubię poznawać ludzi i samą siebie. Czas wolny najchętniej spędzam aktywnie z rodziną: pływamy, jeździmy na rowerach, łyżwach, nartach, chodzimy po górach i gramy w gry planszowe. Jestem żoną Pawła, mamą Natalki, Filipka, Emilki, Anielki i Julci.

Małgorzata Wyżlic

Teolog,  nauczyciel akademicki w  Katedrze Psychopedagogiki Rodziny w Instytucie Nauk o Rodzinie i Pracy Socjalnej KUL. Członek Fundacji Rodzina, Tradycja i Fundacji Skrzydła dla Edukacji. Współzałożyciel i dyrektor Niepublicznej Szkoły Podstawowej „Skrzydła” w Lublinie. Współtwórca koncepcji wychowawczo-edukacyjnej  NSP „Skrzydła”. Autor artykułów o tematyce związanej z modelem rodziny i wychowawczej. Realizator programów psychoprofilaktycznych „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” część I i II, certyfikowany tutor.
Prywatnie żona Krzysztofa oraz mama Antoniego i Weroniki.

Paulina Zagojska-Ziemba

Z powołania jestem żoną i matką trzech wspaniałych córek. Z wykształcenia jestem pedagogiem, socjoterapeutą, nauczycielem przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Doświadczenie zawodowe zdobywam od początku studiów wyższych, które ukończyłam na Wydziale Nauk Społecznych KUL, pracując zarówno jako socjoterapeuta, terapeuta grupowy, czy pedagog przedszkolny. Jestem propagatorką pedagogiki Froebla i jego fantastycznego podejścia do zabawy.

Jarosław Maksim

Jestem terapeutą Indywidualnej Stymulacji Słuchu metodą K. Johansena (JIAS) i Bilateralnej Integracji (BI), masażystą, kwalifikowanym nauczycielem, lektorem i tłumaczem jęz. angielskiego, gitarzystą, kompozytorem i muzykiem, instruktorem gry na gitarze. Współprowadzę centrum terapeutyczno-edukacyjne REST.
Byłem prelegentem prac dotyczących problemów przetwarzania słuchowego na konferencjach naukowych. Współprowadzę szkolenia dotyczące pracy z osobami z trudnościami neurorozwojowymi oraz autyzmem. Posiadam bogate doświadczenie w pracy z dziećmi podczas zajęć językowych, muzyczno – rozwojowych oraz ruchowych. Jestem również terapeutą turnusów rehabilitacyjnych.
Prywatnie jestem szczęśliwym mężem i ojcem.
W Poradni Skrzydła zajmuję się Indywidualną Stymulacją Słuchu metodą K. Johansena (JIAS).

Lidia Golba

Z wykształcenia jestem psychologiem, a także doradcą zawodowym, trenerem. Posiadam również kwalifikacje specjalisty ds. psychoprofilaktyki oraz do prowadzenia zajęć wychowania do życia w rodzinie. Ukończyłam również kurs mediacji oświatowych i rówieśniczych. Jestem również realizatorką programu „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”. W pracy zawodowej stosuję podejście skoncentrowane na rozwiązaniach. Na co dzień pracuję w gimnazjum i liceum. Na bazie owocnej współpracy z młodzieżą powstał autorski program wsparcia rówieśniczego „HELPsterzy” , którego jestem współautorką i realizatorką. Mam nieustanną potrzebę kształcenia się i wykorzystywania zdobytej wiedzy i umiejętności w praktyce.

Ewa Dobrowolska

Jestem psychologiem, absolwentką KUL. Zajmuję się psychoterapią indywidualną i grupową dorosłych, poradnictwem psychologicznym, w tym rodzinom adopcyjnym i zastępczym. Od wielu lat jestem trenerem kursów psychoedukacyjnych dotyczących komunikacji interpersonalnej i asertywności metodą aktywizującą przeżywanie (Friedeman Schultz von Thun) oraz  realizatorem warsztatów „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”. Ukończyłam m.in. 4-letni kurs psychoterapii w Medycznym Centrum Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz szkolenie NEST (Nowe Doświadczenie dla Osób Dotkniętych Traumą). Mam wieloletnie doświadczenie pracy z osobami upośledzonymi umysłowo. Interesuje mnie towarzyszenie osobom w odnajdywaniu na nowo utraconego smaku życia. Prywatnie jestem mężatką, mamą Kamila, Ani i Gabrysi.

Monika Baranowska

Pedagog specjalny – oligofrenopedagog, tyflopegaog, surdopedagog, a także pedagog przedszkolny. Studia magisterskie ukończyłam na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskjej w Lublinie. Od wielu lat pracuję z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną, sprzężoną oraz całościowymi zaburzeniami rozwojowymi. Stale podnoszę swoje kwalifikacje zawodowe. Ukończyłam szereg kursów z zakresu wspomagających i alternatywnych metod komunikacji, umożliwiających pracę z dziećmi niemówiącymi. W pracy kieruję się zasadą M.Montessori: „pomóż dziecku zrobić to samemu”.

Agnieszka Podlecka

Jestem logopedą, nauczycielem języka polskiego oraz teologiem. Obecnie pracuję w gimnazjum na stanowisku nauczyciela polonisty. Jestem nauczycielem z dwudziestoletnim stażem pracy. W mojej pracy logopedycznej staram się podążać za moimi pacjentami i ich potrzebami. Każde dziecko jest dla mnie indywidualnością i nową wyspą do odkrywania. Uczestniczę w szkoleniach i licznych kursach, wciąż doskonaląc swój warsztat pracy. Prywatnie jestem mamą dwóch cudownych córeczek.

Justyna Samoń

Jestem pedagogiem, pedagogiem resocjalizacyjnym, socjoterapeutą. Od 21 lat jestem związana z pomocą psychologiczną. Posiadam doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzieżą a także dorosłymi. Pracuję jako wychowawca w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Lublinie.

Katarzyna Kuzioła

Jestem psychologiem z przygotowaniem pedagogicznym oraz psychoterapeutą. Jestem jednym z trenerów Treningu Pewności Siebie w Poradni Skrzydła.Ukończyłam studia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, 4-letni Kurs Psychoterapii przy Szpitalu Specjalistycznym im.dr J. Babińskiego w Krakowie. Na bieżąco podnoszę swoje kwalifikacje zawodowe uczestnicząc w kursach i szkoleniach specjalistycznych m.in. z zakresu przeciwdziałania przemocy, pracy z dziećmi i młodzieżą. Posiadam wieloletnie doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi. Na co dzień pracuję w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Łęcznej. Lubię wyzwania i zdobywanie doświadczeń, które motywują mnie do dalszego rozwoju osobowego i zawodowego.

Agnieszka Weremczuk - specjalizuję się w prowadzeniu terapii neurofeedback. Oferuję konsultację, diagnozę i terapię (trening) dzieci, młodzieży oraz dorosłych. Gwarantuję spersonalizowane podejście do każdego pacjenta oraz efektywne wsparcie. Pragnę aby wiedza, z którą się z państwem podzielę pomogła w osiągnięciu pełni zdrowia i potencjału intelektualnego.
Za pomocą neurofeedback, poprzez nagradzanie i wykorzystanie warunkowania instrumentalnego i warunkowania klasycznego na poziomie neuronalnym wywołujemy trwałe zmiany fizjologiczne, które korespondują z zaburzeniami lub zespołami zaburzeń.
Terapii poświęciłam się od momentu gdy mój –obecnie trzynastoletni - syn przeszedł pełen cykl neurofeedback w związku z dysleksją. Zaczął osiągać dużo lepsze wyniki w nauce i poprawił swoją koncentrację, pozytywnej zmianie uległo jego nastawienie do obowiązków szkolnych i domowych. Właśnie to sprawiło, że skoncentrowałam się na tej metodzie. Teraz chciałabym podzielić się z państwem moim doświadczeniem i umiejętnościami. Bogate doświadczenie zawodowe, m.in. w zakresie aktywizacji osób z niepełnosprawnością ruchową i intelektualną zdobyte w zakładach pracy chronionej, współpracy z osobami indywidualnymi i instytucjonalnymi oraz dydaktyki szkolnej sprawia, że posiadam indywidualne podejście do każdej osoby gwarantujące profesjonalizm i fachową pomoc.
Treningi prowadzę na podstawie wyników wnikliwie przeprowadzonej sesji diagnostycznej EEG oraz QEEG z uwzględnieniem danych z wywiadu. Biorąc pod uwagę zgromadzone dane ustalam taki program treningu aby zaradzić problemom i pomóc w osiągnięciu pełni zdrowia i aktywności psychofizycznej.

Poradnia "Skrzydła" współpracuje również ze specjalistami spoza Lublina, którzy prowadzą u nas szkolenia, warsztaty i spotkania pomagające doskonalić się nam oraz naszym odbiorcom:

Urszula Grodzka - dyrektor Centrum Dialogu Motywującego i Psychoterapii, socjoterapeuta, doradca zawodowy, certyfikowany Terapeuta Motywujący (certyfikat nr 9). Ma ponad 25 lat doświadczenia zawodowego w pracy z młodzieżą trudną, zagrożoną uzależnieniem i ich rodzinami. Prowadzi też terapię indywidualną osób dorosłych oraz konsultacje dla nauczycieli i wychowawców. Prowadzi szkolenia z Dialogu Motywującego (rekomendacje Krajowego Biura ds Przeciwdziałania Narkomanii oraz Fundacji ETOH)

Ewa Czemierowska – Koruba - psycholog z wieloletnim doświadczeniem   w  pracy z dziećmi, młodzieżą oraz osobami dorosłymi. Od wielu lat prowadzi warsztaty i treningi psychologiczne  głównie w zakresie umiejętności i interpersonalnych i wychowawczych, profilaktyki uzależnień i agresji, asertywności oraz różnych form pomocy psychologicznej. Jest znanym i cenionym specjalistą w tej dziedzinie. Jest trenerem rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne oraz edukatorem MEN.

Kazimierz Czemierowski -  psycholog z długoletnim doświadczeniem w pracy zawodowej w zakresie terapii uzależnień i pracy z osobami współuzależnionymi.
Od 1992 roku jest trenerem programu „Spójrz inaczej”, a także trenerem rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne, edukatorem MEN, ponadto posiada rekomendacje trenera programów: „Spójrz inaczej na agresję”, „II Elementarz” i „Nasze Spotkania”. Przeprowadza szkolenia w zakresie rozumienia i rozwiązywaniu problemów alkoholowych oraz problemów przemocy w rodzinie oraz warsztaty przygotowujące nauczycieli do realizacji różnych programów profilaktycznych.
Prowadzi terapię indywidualną oraz terapię rodzin.

Joanna Węgrzynowska 

Psycholog, trener Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, twórca Treningu Pewności Siebie.
Od 12 lat prowadzi grupy i treningi dla dzieci – ofiar przemocy rówieśniczej oraz szkolenia dla pedagogów i psychologów w zakresie tej metody.
Jest autorką „Programu Przeciwdziałania Przemocy – STOP”, w ramach którego prowadzi zajęcia profilaktyczne dla klas, konsultacje dla nauczycieli oraz ogólnopolskie szkolenia dla rad pedagogicznych.
Autorka i koordynator programu „Bezpieczne Dzieciaki” dotyczącego problemu przemocy fizycznej i seksualnej dorosłych wobec dzieci. Tworzyła  pierwszą w Polsce stronę internetową poświęconą problemom przemocy rówieśniczej.

Hubert Czemierowski - Psycholog, trener certyfikowany przez Ośrodek Pomocy i Edukacji Psychologicznej „Intra”. Prowadzi Treningi Pewności Siebie dla dzieci oraz szkolenia dla profesjonalistów w zakresie tej metody od 6 lat.  Jest szkolnym psychologiem  w autorskiej szkole podstawowej w Warszawie. Współpracuje na stałe ze  Stowarzyszeniem „Spójrz Inaczej” oraz Fundacją Rozwoju Dzieci im. J. Amosa Komeńskiego. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy profilaktyczno – edukacyjnej z dziećmi i dorosłymi.

Joanna Sakowska - psycholog, nauczyciel dyplomowany, edukator, rzeczoznawca MENiS z zakresu opinii wychowawczych. Od ponad 20 lat jest zawodowo związana z oświatą (m.in. pracowała jako pedagog szkolny i psycholog w poradniach psychologiczno-pedagogicznych). W latach 90-tych była także instruktorem i realizatorem programów profilaktycznych. Autorka i główna propagatorka Szkoły dla Rodziców i Wychowawców w Polsce.  Od 1994 roku realizuje program "Szkoła dla Rodziców i Wychowawców", a od 1996 roku prowadzi szkolenia realizatorów programu umiejętności wychowawczych w całym kraju.

Ewa Krupińska - pedagog,  wieloletni pracownik Specjalistycznej Poradni Rodzinnej m.st. Warszawy, od 15 lat trener  programów Szkoły dla Rodziców i Wychowawców, edukator programów profilaktycznych dla dorosłych.

© 2021 Poradnia Skrzydła | Theme: Storto by CrestaProject WordPress Themes.