„Jak rozmawiać z rodzicami?”

8-9 lutego 2019r. (20 godz.)

Szkolenie związane jest z doskonaleniem jednej z najtrudniejszych umiejętności w kontaktach nauczycieli  z rodzicami – prowadzenia rozmów indywidualnych w sytuacjach problemowych związanych z ich dziećmi. Nawet ci nauczyciele, którzy na co dzień mają dobre relacje z rodzicami swoich uczniów, bywają zaskoczeni przebiegiem takiej rozmowy. Trudno im zaakceptować i poradzić sobie z niektórymi zachowaniami rodziców – np. krytykowanie ich pracy lub pracy innych nauczycieli, opór przed przyjęciem ważnych informacji dotyczących ucznia, próby nakłonienia nauczyciela do zmiany decyzji.

Uczestnicy warsztatu poznają model skutecznej rozmowy nastawionej na rozwiązanie problemów dziecka, jej zasady i etapy oraz będą mieli okazję do praktycznego ćwiczenia takich rozmów;  poznają też w praktyce wybrane umiejętności asertywnych zachowań w kontaktach z rodzicami uczniów.

Szkolenie przeznaczone jest dla nauczycieli wszystkich typów szkół i przedszkoli, psychologów, pedagogów, wychowawców świetlic oraz pracowników innych placówek oświatowych.

Prowadząca: Ewa Czemierowska-Koruba

Cele szkolenia:

 • poprawa relacji miedzy nauczycielami a rodzicami,
 • doskonalenie umiejętności konstruktywnego rozwiązywania sytuacji konfliktowych
  w rozmowach z rodzicami,
 • nabywanie umiejętności asertywnych zachowań w kontaktach z rodzicami.

Termin szkolenia: 8-9 lutego (piątek w godzinach 14.00-20.00, sobota od 9.00 do 18.00)

Cena szkolenia: 270 zł

Pieniądze prosimy wpłacać na numer konta:
Bank Pekao SA 72 1240 5497 1111 0010 7774 6529

Fundacja SKRZYDŁA DLA EDUKACJI ul. Szmaragdowa 1, 20-570 Lublin dopiskiem: “Jak rozmawiać z rodzicami?”

Miejsce: Niepubliczna Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna „Skrzydła”, Jutrzenki 24 Lublin

Wszelkie informacje dostępne są na stronie www.poradnia.skrzydla.lublin.pl  
oraz pod numerem telefonu : 506 445 361

 Osoby zainteresowane prosimy o pobranie formularza zgłoszeniowego
na adres poradni:  poradnia@skrzydla.lublin.pl 

Tematyka zajęć:

1. Analiza relacji  między rodzicami a nauczycielami:

 • rodzice i nauczyciele – wzajemne mity na swój temat,
 • rola rodziców i nauczycieli wobec dziecka – podobieństwa i różnice,
 • diagnoza trudności we wzajemnych kontaktach, poznanie ich przyczyn oraz źródeł,
 • przyczyny potencjalnego konfliktu w relacji między rodzicami a nauczycielami.

2. Prowadzenie rozmów indywidualnych z rodzicami:

 • trójkąt satysfakcji jako podstawa rozmowy nastawionej na rozwiązanie problemu,
 • model skutecznej rozmowy indywidualnej z rodzicem,
 • zasady i przebieg rozmowy z rodzicami,
 • rozwijanie i ćwiczenie praktycznych umiejętności prowadzenia indywidualnych rozmów z rodzicami w sytuacjach problemowych,
 • szczególne zasady rozmów i kontaktu indywidualnego z rodzicami,
  którzy sami potrzebują pomocy.

3. Asertywność jako model rozwiązywania trudnych sytuacji w rozmowach z rodzicami:

 • dwa znaczenia asertywności – asertywna postawa i umiejętności asertywnego zachowania,
 • prawa nauczyciela w kontaktach z rodzicami,
 • ćwiczenie i doskonalenie umiejętności asertywnych w kontaktach z rodzicami: stawianie granic i odmawianie, reagowanie na krytykę, wyrażanie negatywnych uczuć, konfrontacja opinii,
 • ćwiczenie asertywnych rozmów w konkretnych sytuacjach
  – przypadki indywidualne.

Serdecznie zapraszamy!

 

© 2022 Poradnia Skrzydła | Theme: Storto by CrestaProject WordPress Themes.