Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

„Skrzydła” zaprasza na szkolenie

Dialog motywujący” cz. 1

 

Dialog motywujący jest to „oparta na współpracy i skoncentrowana na osobie forma prowadzenia rozmowy, służąca wydobywaniu i wzmacnianiu motywacji do zmiany” (Miller i Rollnick, 2009).

Dialog Motywujący znajduje zastosowanie w wielu dziedzinach związanych z pomaganiem ludziom: w opiece zdrowotnej, oświacie, pomocy społecznej, resocjalizacji. Jest podstawową metodą profesjonalnego kontaktu, interwencji i motywowania, wykorzystywaną w wielu programach społecznych. Metoda ta sprawdza się również w pracy terapeutycznej.

 

Cele szkolenia:

  1.  Podniesienie kompetencji, profesjonalizmu i skuteczności pedagogów, psychologów, nauczycieli, pracowników społecznych, pracowników służby zdrowia.
  1. Wzrost efektywności pracy z osobami słabo zmotywowanymi, w tym:
  • umiejętność oceny poziomu motywacji do zmiany i stosowania skutecznych interwencji motywujących, adekwatnych do określonej fazy procesu zmiany;
  • umiejętności komunikacji, które będą jednocześnie interwencjami motywującymi do zmian w zakresie rozwiązywania trudności osobistych, rodzinnych, społecznych;
  • udoskonalenie jakości pomocy udzielanej innym poprzez wypracowanie w stosunku do nich postawy akceptującej i motywującej;
  • reagowania na trudne sytuacje w relacji z drugą osobą w sposób nieeskalujący konfliktów;
  • radzenia sobie z własnym napięciem i stresem w pracy;

Warsztat poprowadzi pani Urszula Grodzkapsycholog, socjoterapeuta, doradca zawodowy, osoba z wieloletnim doświadczeniem zawodowym, certyfikowany Terapeuta Motywujący. Pracuje z młodzieżą i ich rodzinami. Prowadzi też terapię indywidualną osób dorosłych oraz konsultacje dla nauczycieli i wychowawców.

MIEJSCE I CZAS:

szkolenie odbędzie się w Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „Skrzydła” w dniach 8.04 – 9.04.2016
w piątek – godz. 16.00 – 20.00
w sobotę – godz. 9.00- 18.00

KOSZT: 280 zł

 

Zgłoszenia przyjmujemy mailowo : poradnia@skrzydla.lublin.pl. Wszelkie pytania prosimy kierować pod nr tel.: 506 445 361 lub 883 459 882.

Osoby zainteresowane prosimy o wysłanie karty zgłoszeniowej oraz wpłacenie kwoty na poniższe konto bankowe do końca września. Można opłatę zrealizować w ratach – zaliczka w wysokości 100 zł należy wpłacić do końca września, zaś pozostałą część kwoty prosimy o uiszczenie na konto bankowe do 6.10.2017r.

Pieniądze prosimy wpłacać na numer konta:  Getin Noble Bank 66 1560 0013 2321 6991 5000 0001
Fundacja SKRZYDŁA DLA EDUKACJI ul. Szmaragdowa 1, 20-570 Lublin z dopiskiem: Dialog Motywujący 8.04-9.04.2016

© 2022 Poradnia Skrzydła | Theme: Storto by CrestaProject WordPress Themes.