ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE

„DIALOG MOTYWUJĄCY W PRACY Z OSOBĄ NIEZMOTYWOWANĄ
DO ZMIANY” cz. II

 

Dialog motywujący jest to „oparta na współpracy i skoncentrowana na osobie forma prowadzenia rozmowy, służąca wydobywaniu i wzmacnianiu motywacji do zmiany” (Miller i Rollnick, 2009).

 

Osoba prowadząca :

Urszula Grodzka – dyrektor Centrum Dialogu Motywującego i Psychoterapii, socjoterapeuta, doradca zawodowy, certyfikowany Terapeuta Motywujący (certyfikat nr 9). Ma ponad 25 lat doświadczenia zawodowego w pracy z młodzieżą trudną, zagrożoną uzależnieniem i ich rodzinami. Prowadzi też terapię indywidualną osób dorosłych oraz konsultacje dla nauczycieli i wychowawców. Prowadzi szkolenia z Dialogu Motywującego (rekomendacje Krajowego Biura ds Przeciwdziałania Narkomanii oraz Fundacji ETOH)

 

Miejsce i czas:  szkolenie odbędzie się w Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „Skrzydła” w dniach 20-21.05.2016
w piątek –  godz. 16.00 – 20.00
w sobotę –  godz. 9.00- 18.00

Koszt: 280 zł 

Karta zgłoszeniowa

Zgłoszenia przyjmujemy mailowo: poradnia@skrzydla.lublin.plWszelkie pytania prosimy kierować pod nr tel.:  506 445 361.

 

Pieniądze prosimy wpłacać na numer konta: 
Getin Noble Bank 66 1560 0013 2321 6991 5000 0001
Fundacja SKRZYDŁA DLA EDUKACJI ul. Szmaragdowa 1, 20-570 Lublin

z dopiskiem:  Dialog Motywujący 20-21.05.2016

 

 

ETAP II

Dialog Motywujący. Trening umiejętności.

/16 godzin/

Obejmie doskonalenie oraz rozwijanie umiejętności pracy motywującej z osobą niezmotywowaną oraz samomotywowania do zmiany, a w tym:

 • doskonalenie umiejętności prowadzenia rozmowy skoncentrowanej na drugiej osobie
 • pogłębianie umiejętności zrozumienia i zastosowania w rozmowie filozofii i zasad DM
 • nabycie umiejętności biegłego posługiwania się technikami motywującymi
 • praca motywująca z oporem
 • nauka kluczowych umiejętności językowych (języka zmiany i języka wyrażającego opór), co pozwala na udzielanie informacji zwrotnych i doskonalenie praktycznych umiejętności. Rozpoznawanie i wydobywanie języka zmiany
 • wzmacnianie zobowiązania do zmiany i rozwijanie planu
 • zdobywanie umiejętności stosowania interwencji motywujących
 • superwizja

 

Uczestnikom szkolenia zapewniamy:

 1. Nowoczesną i atrakcyjną formę szkolenia pozwalającą opanować praktyczne umiejętności posługiwania się metodą.
 2. Materiały zawierające najważniejsze merytoryczne treści ze szkolenia.
 3. Konsultacje metodyczne.
 4. Certyfikat uczestnictwa: każdy etap szkolenia kończy się otrzymanie imiennego certyfikatu potwierdzającego ilość godzin odbytego szkolenia, zakres tematyczny oraz ilość odbytych godzin superwizyjnych.

 

© 2022 Poradnia Skrzydła | Theme: Storto by CrestaProject WordPress Themes.